Medlemssidor

Chefinstruktören informerar

Manualer, protokoll osv

Kontrollanter (riggers) som är aktiva och kontaktuppgifter till dem

Priser för hopp och rabatter, hur man beställer klubbpordukter

Information till elever

Hur man förnyar, ansöker om högre certgrad osv

Väder och spot

Länk till ditt hoppkonto

Länkar till kalendrar

Instruktörsidor, kräver login

Kurser
kurs@hoppafallskarm.nu
Tandemhopp
020-12 15 18
info@tandemhopp.se
Uppvisning
0708-50 83 50
uppvisning@hoppafallskarm.nu
Klubben
0322-621 888
info@hoppafallskarm.nu
Box 3
447 21 Vårgårda

Foto: Håvard Flaat, Johannes Bergfors, Christina Eriksson, Mikael Rengstedt, Janne Latvala, Nico Emanuelsson, Wada Wako, Andreas Wennebäck, altitud4000.com